Od listopadu 2014 platí nové podmínky kácení stromů

ilustrační fotografieDne 1. listopadu 2014 vstoupila v platnost vyhláška 222/2014 Sb., kterou se novelizovala vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Končí tak platnost předchozí novelizace z roku 2013, která umožňovala kácení všech dřevin na pozemcích u rodinných domů a zahradách bez povolení. Aktuální novelizace vyžaduje povolení na kácení neovocných dřevin, které mají obvod kmene ve výšce 130 cm od země větší než 80 cm.

Povolení přitom musí do 30 dnů od podání bezplatné žádosti posoudit orgán ochrany přírody (obecní či městský úřad). Žádost o povolení ke kácení dřevin musí obsahovat:
a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,
b) doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku,
c) specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového zastoupení dřevin a
d) zdůvodnění žádosti.

V některých případech může správní úkon vyžadovat místní šetření úředníků obecního či městského úřadu, které může být zpoplatněné. Orgán ochrany přírody může ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu a současně může uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let. Náhradní výsadbu přitom může uložit i na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví žadatele o kácení (samozřejmě s předchozím souhlasem jejich vlastníka).

Kácení se doporučuje provádět v době vegetačního klidu, který bývá vymezen různě, někdy od začátku října, většinou však od začátku listopadu až do konce března.

Ve výjimečných případech, kdy špatný stav dřeviny ohrožuje život nebo zdraví osob či hrozí škoda značného rozsahu, vyžaduje zákon č. 114/1992 Sb. pouze následné oznámení, a to do 15 dnů od provedení kácení.

Příspěvek byl publikován v rubrice legislativa se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Leave a Reply