Od listopadu 2014 platí nové podmínky kácení stromů

ilustrační fotografieDne 1. listopadu 2014 vstoupila v platnost vyhláška 222/2014 Sb., kterou se novelizovala vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Končí tak platnost předchozí novelizace z roku 2013, která umožňovala kácení všech dřevin na pozemcích u rodinných domů a zahradách bez povolení. Aktuální novelizace vyžaduje povolení na kácení neovocných dřevin, které mají obvod kmene ve výšce 130 cm od země větší než 80 cm.

Celý příspěvek

Rubriky: legislativa | Štítky: , , , | Napsat komentář

Odměny zastupitelů se v roce 2014 zvýšily

Na konci roku 2010 vláda v rámci celkového šetření snížila také odměny zastupitelů (psali jsme). Opatření trvalo až do konce roku 2013, kdy vyšla ve Sbírce zákonů č. 459/2013 nová vyhláška platná od 1/1/14 . Ta víceméně vrátila výši odměn na úroveň z roku 2009 platnou i v roce 2010.

Dále v textu najdete odkaz na výpočtovou tabulku, příklady odměn starosty a místostarosty a odkaz na související metodickou příručku MVČR.

Celý příspěvek

Rubriky: finance | Štítky: , , , , , , | 1 komentář

Co předchází ustavující schůzi zastupitelstva a co se tam řeší

_volby_do_zastupitelstev_obci-logoVýsledky komunálních voleb 2014 sice známe od sobotního odpoledne (v některých případech nedělního časného rána), ale oficiální výsledky budou pravděpodobně až v úterý 14/10/14, kdy vyjdou ve Sbírce zákonů. Poté běží desetidenní lhůta, v rámci které je možné napadnout výsledky u soudu. Tato lhůta skončí v pátek 24/10/14 v 16.00 (lhůty totiž obecně končí v 16.00).

Hned poté tedy může dosavadní starosta svolat ustavující schůzi zastupitelstva, která se tak může konat nejdříve v pátek 31/10/14 po 16 hod., protože pozvánka musí být zveřejněna alespoň sedm dní před zasedáním. Nejzazší termín pro ustavující schůzi je pak v pondělí 10/11/14 (lhůta vychází na sobotu, proto se posouvá na nejbližší pracovní den).

Mandát zvolených zastupitelů začíná okamžikem ukončení voleb a na ustavujícím zasedání ho potvrdí složením slibu členů zastupitelstva v samotném úvodu. Poté zpravidla zastupitelé kromě volby starosty, místostarosty či místostarostů rozhodují také o tom, které z funkcí budou tzv. uvolněné, a které neuvolněné (rozdíly viz článek o odměňování). Pokud není starosta a místostarosta zvolen, pokračují ve funkci původní, a to dokonce i v případě, že nebyli zvoleni. Stejné je to i s radou, pokud ji obec má. Na ustavujícím zasedání se také určují počty členů tzv. povinných výborů (finanční a kontrolní) a volí se jejich předsedové i členové.

Rubriky: volby | Štítky: , , | Napsat komentář

Sčítání lidu: obce musí zajistit přístup k internetu

logo Sčítání lidu, domů a bytů 2011Kvůli Sčítání lidu, domů a bytů 2011 realizovanému Českým statistickým úřadem (ČSÚ) musí obce mimo jiné zajistit také bezplatný přístup k internetu, aby mohli lidé vyplnit sčítací formuláře online.

Vyplývá to ze Zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 (znění viz zde), kde se doslova píše: „poskytuje fyzickým osobám, které jsou povinnými osobami, bezplatně veřejné internetové připojení ke splnění povinnosti předat údaje pro sčítání, pokud to místní podmínky umožňují.“ Všechny úkoly pro obce shrnuje § 11 uvedeného zákona.

Údaje bude možné vyplnit na webové adrese Sčítání lidu, domů a bytů od 26/3/11 do 14/4/11 a právě v tomto období by lidé měli mít k internetu v obcích přístup. Lidem navíc musí být umožněné diskrétní vyplnění údajů tak, aby nikdo nemohl zahlédnout údaje, které do formulářů vyplňují.

Rubriky: legislativa | Štítky: , , , | 1 komentář

Odměny zastupitelů v roce 2011 klesají

V rámci všeobecného hledání úspor došlo i na zastupitele a vláda schválila nařízení, které snižuje odměny zastupitelů územních samosprávných celků v průměru o pět procent. Účinnost nařízení schváleného 7/12/10 je od začátku roku 2011, a týká se tedy již odměn za leden vyplácených v únoru.

V případě uvolněných zastupitelů je pokles odměny automatický, protože se odměna vyplácí přesně podle nařízení vlády. V případě neuvolněných zastupitelů dojde k poklesu pouze v případech, kdy byly odměny na horní hranici. U neuvolněných zastupitelů totiž nařízení stanovuje pouze maximální výši odměny, přičemž zastupitelé mohou schválit odměnu nižší – třeba i nulovou. Pokud tedy dosavadní odměna zastupitelů nepřesahuje aktuální maximální částku, nemusí zastupitelé odměny snižovat.

Dále v textu najdete příklady odměňování starosty a místostarosty.
Celý příspěvek

Rubriky: finance | Štítky: , , , , , , | Komentáře: 6

Po volbách, aneb jak se volí starosta, místostarosta a rada

ilustrace: postavičkyKomunální volby skončily a dnem oficiálního vyhlášení výsledků, které probíhá publikací celkových výsledků Státní volební komisí – mělo by nastat ve středu 20/10/10 (po vydání Hospodářských novinách 19/10/10), začíná mimo jiné i lhůta pro stanovení termínu ustavujícího zasedání. Na něm noví zastupitelé zvolí starostu, místostarostu či místostarosty a v případě, že má obec či město i radu (radu mohou mít obce, které mají alespoň 15 členů v zastupitelstvu), také její členy. Stejně tak rozhodují zastupitelé o tom, které z funkcí budou tzv. uvolněné, a které neuvolněné (rozdíly viz článek o odměňování).

Ustavující zasedání se dle zákona musí uskutečnit do 15 dnů od vyhlášení výsledků voleb – tedy do čtvrtka 4/11/10 uplynutí desetidenní zákonné lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo hlasování, tedy do pondělí 15/11/10 (lhůta sice končí 13/11, protože však jde o sobotu, posouvá se na nejbližší pracovní den). V případě napadení výsledků voleb až po rozhodnutí soudu o návrhu na neplatnost voleb. Současně ale musí být oznámení o termínu tohoto zasedání na úřední desce alespoň sedm dní před jeho konáním – tedy do středy 27/10/10 mezi pátkem 29/10/10 až nedělí 7/11/10.

Součástí oznámení o zasedání musí být kromě místa a času konání také návrh programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce. Ustavující zasedání se tak může konat v termínu od pátku 6/11/10 do pondělí 15/11/10.

(obsah článku aktualizován 22/10/10; pozn.: změna vznikla na základě Novely zákonů o územních samosprávných celcích č. 298/2008 Sb.)

Celý příspěvek

Rubriky: volby | Štítky: , , , , , , , , | Komentáře: 3

Vynechat lídry v komunálních volbách téměř nelze

Přestože je v komunálních volbách možné zaškrtávat jednotlivé kandidáty z různých politických uskupení, hlasy se započítají především danému uskupení. Samotnému kandidátovi k posunutí na kandidátní listině volební strany poslouží jen výjimečně. To by totiž musel získat o deset procent více hlasů, než je průměr počtu hlasů každého z kandidátů jedné volební strany. Zbavit se lídrů kandidátek, pokud se jejich strana do zastupitelstva dostane, je proto téměř nemožné.

Zatímco tedy v parlamentních volbách mnohdy došlo k tomu, že voliči tzv. vykroužkovali některé z lídrů a na jejich místa posunuli díky preferenčním hlasům (stačilo pět procent hlasů pro danou stranu) osobnosti ze zadnějších míst kandidátek, v komunálních volbách je toto kvůli odlišnému systému výpočtu jen těžko představitelné. A to přesto, že jeden volební lístek, kam se v komunálních volbách většinou vejdou všichni kandidáti všech volebních stran, k takovému výběru svádí. Rozdělení hlasů mezi kandidáty různých uskupení však většinou povede pouze k tomu, že se do zastupitelstva dostanou lídři stran.

Pouze v případě samostatných nezávislých kandidátů (tedy nikoliv v rámci nějakého sdružení nezávislých kandidátů) se skutečně volí konkrétní lidé. To se týká především nejmenších obcí. Nevýhodou ale je, že pokud kandidát odstoupí, nemůže za něj převzít funkci náhradník ze stejné kandidátky, protože taková není.

Celý příspěvek

Rubriky: volby | Štítky: , , , , , | Napsat komentář