Odměny zastupitelů v roce 2011 klesají

V rámci všeobecného hledání úspor došlo i na zastupitele a vláda schválila nařízení, které snižuje odměny zastupitelů územních samosprávných celků v průměru o pět procent. Účinnost nařízení schváleného 7/12/10 je od začátku roku 2011, a týká se tedy již odměn za leden vyplácených v únoru.

V případě uvolněných zastupitelů je pokles odměny automatický, protože se odměna vyplácí přesně podle nařízení vlády. V případě neuvolněných zastupitelů dojde k poklesu pouze v případech, kdy byly odměny na horní hranici. U neuvolněných zastupitelů totiž nařízení stanovuje pouze maximální výši odměny, přičemž zastupitelé mohou schválit odměnu nižší – třeba i nulovou. Pokud tedy dosavadní odměna zastupitelů nepřesahuje aktuální maximální částku, nemusí zastupitelé odměny snižovat.

Dále v textu najdete příklady odměňování starosty a místostarosty.

Příklady odměn starosty a místostarosty

neuvolněný uvolněný
platí v letech: 2009-2010 2011 2009-2010 2011
500 obyvatel
starosta 15 651 14 869 33 945 32 249
místostarosta 14 029 13 329 26 394 25 075
2000 obyvatel
starosta 24 118 22 912 42 412 40 292
místostarosta 22 496 21 372 34 861 33 118
10 000 obyvatel
starosta 31 137 29 580 49 431 46 960
místostarosta 29 515 28 040 41 880 39 786
20 000 obyvatel
starosta 36 145 34 337 54 439 51 717
místostarosta 34 523 32 797 46 888 44 543

Rozdíl v odměně neuvolněného a uvolněného starosty činí bez ohledu na počet obyvatel 17 380 korun (dříve to bylo 18 294), u místostarosty pak 11 746 korun (dříve 12 365) – a to ještě v případě, že neuvolněný funkcionář dostane maximální možnou odměnu. Rozhodnutí tom, zda zastupitele uvolnit, či neuvolnit, proto zejména u obcí a menších měst znamená poměrně zásadní zásah do rozpočtu.

tabulka: Odměny zastupitelů pro rok 2011

Odměny zastupitelů pro rok 2011

Odměny zastupitelů podrobně upravuje zákon 128/2000 Sb. o obcích, resp. Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. Loni v prosinci bylo nařízení aktualizováno, když vláda přijala Nařízení vlády 375/2010, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů (pdf 162 KB). Nařízení se přitom v minulosti aktualizovalo zpravidla začátkem roku, v roce 2010 však aktualizováno nebylo a pro rok 2010 proto platila stejná pravidla, jako v roce 2009.

Zatímco má uvolněný zastupitel nárok pouze na jednu odměnu (tu nejvyšší), neuvolněnému lze poskytnout odměnu v souhrnu za výkon jednotlivých funkcí. Je tedy možné v případě neuvolněných členů příplatky za funkce sčítat, takže například předseda výboru či komise může dostávat odměnu jako součet odměny za tuto funkci a současně odměnu za funkci zastupitele. Stejně tak je možné k odměně starosty čí místostarosty přičíst i odměnu za funkci zastupitele a případně i za členství ve výboru či komisi. Co se týče odměn členů výborů a komisí, kteří nejsou zastupiteli, tak je výše odměn zcela na zastupitelích a nemá žádná omezení.

Další informace týkající se například příplatků a výpočtu odchodného i odkazy na další informace najdete v článku, který popisuje odměňování zastupitelů podle aktualizované vyhlášky pro rok 2009.

Ministerstvo vnitra ČR zveřejnilo 14/12/10 Metodické doporučení ÚSC – aktuální změny v oblasti odměňování členů zastupitelstev od 1. 1. 2011. Již dříve se pak na jeho webu objevila také publikace Otázky a odpovědi k odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků (pdf 156 kB), která zpřesňuje některé nejasnosti ohledně odměňování.

Příspěvek byl publikován v rubrice finance se štítky , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

6 komentářů: Odměny zastupitelů v roce 2011 klesají

  1. Pingback: Všestudy » Archív » Odměny zastupitelů budou v roce 2011 nižší

  2. Vágnerová napsal:

    Jaké možnosti jsou u zastupitele u obce do 500 obyvatel. Je důchodce, předsedou finančního vyboru. Musí se odevzdávat platba za zdravotní a socialní pojištění. Dále daně ze mzdy/finančnímu/ když se nedosáhne příjem z činnosti zastupitele 10.000,-Kč? Myslím, že se toto neplatí. Je můj názor správný?

  3. admin napsal:

    Odměny zastupitelů měst a obcí se nezměnily ani pro rok 2012 a nadále tak platí částky uvedené v nařízení vlády z prosince 2011, tedy tak, jak je uvedeno v tomto článku.

  4. Pingback: Všestudy » Archív » Všestudy chtějí uvolnit starostu a postavit školku

  5. Pingback: Co předchází ustavující schůzi zastupitelstva a co se tam řeší | Chytrá obec

  6. Pingback: Odměny zastupitelů se v roce 2014 zvýšily | Chytrá obec

Leave a Reply